Försäkring/Bostadsrättstillägg

Moderna Försäkringars Bostadsrättsförsäkring tecknas av din bostadsrättsföreningen som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen gäller for samtliga bostadsrätter. Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersatts genom föreningens fastighetsförsäkring.

Ladda ned en kopia av försäkringsvillkoren här!

Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar
Tel: 0200-22 23 24
www.modernaforsakringar.se
Försäkringsnr: 51-2140