Trivsel & Regler

Din bokning gäller från 14.00  till 14.00 påföljande dag. Nyckel ska återlämnas till nyckelutlämnaren eller till nyckelutlämnarens postfack senast när hyrestiden är slut. Bortslarvad nyckel debiteras medlemmen.

200 kr swishas till Fredrik Taube man hämtar nyckeln.

Enligt brandmyndigheterna får samtidigt vistas högst 30 personer i lokalen.

Lokalen får endast användas för slutna sällskap. Du som medlem får bjuda in vänner, kollegor, grupper eller personer som du vill träffa och där vår föreningslokal skulle vara lämplig.

Lokalen får inte användas för kommersiella ändamål. Det är inte tillåtet att hyra lokalen för verksamhet där man tar inträde, bedriver försäljning eller på något sätt gör affärer. Man får heller inte bjuda in allmänhet eller sprida inbjudningar till helt okända personer till verksamhet i lokalen.

Ansvar

Som medlem i föreningen ansvarar du för att föreningslokalen är städad och i gott skick när nästa hyresgäst kommer. Detta gäller även om du arrangerar föreningsmöten.

Om något går sönder eller om du uppmärksammar fel i lokalen, meddela det omgående till nyckelutlämnaren.

Rökning och husdjur är inte tillåtet i lokalen. Ta hand om ev. fimpar utanför lokalen.
På toaletten får inget annat än toalettpapper spolas ned.

Städning och sopor

•  Städning skall göras innan nyckel återlämnas.
•  Om städning ej utförts eller är undermålig åläggs medlemmen en städavgift.
•  Städutrustning finns i städskåpet.
•  Kolla innan dammsugning om dammsugarpåsen är full och byt i så fall ut den.
•  Möbler ställs tillrätta snyggt samt ren disk plockas in i skåpen. Tänk på att tömma kylskåpet.

Tack för att du lämnar lokalen så fint som du själv vill att den ska vara! Vi är tacksamma om du inte lämnar överblivna matvaror eller annat material.