Parkering

Det finns ingen parkering på föreningens mark. Vi har gemensamt bestämt att vi inte skall parkera inom vårt fina område. Självklart är det tillåtet att köra fram bilen för att lasta på och av utanför porten. Men bilen skall inte bli stående där . Det gäller självklart även hantverkare och andra som besöker oss.

Varför får man inte parkera inom området kanske någon undrar. Sopbilen måste komma fram, snöskottaren måste kunna ploga på vintern, ibland händer någon olycka och då måste ambulans och brandkår kunna komma fram. Det finns också många ”unga medlemmar” i vår föreningen. De rör sig fritt i området och de tänker inte alltid trafiksäkert. Därför skall vi vara restriktiva med bil-rörelser inom området.