Historia

Stockholms Stads Norra Försörjnings- och Arbetsinrättning öppnades 1860 för att ta hand om tillfälligt arbetslösa fattiga som saknade bostad. Efter fyra år ändrades ordningen och Grubbens blev enbart en försörjningsinrättning som skulle ta emot fattiga som genom sjukdom och olyckor var i behov av hjälp.

Namnet Grubbens kom från ägaren – handelsmannafamiljen Grubb – som ägde området från 1700-talet. Familjen bodde i ett hus i hörnet Fleminggatan/Scheelegatan, där 7-eleven nu ligger. På Kvarnberget intill stod Grubbens kvarn. Kvarnberget ligger omdelbart öster om hus 19.

Vy frånTorsgatan

Vy frånTorsgatan

Anstalten, som börjat som en försörjningsinrättning utvecklades successivt till ett renodlad sjukhus, där flertalet av patienterna led av “ålderdomssvaghet, tuberkulos, kronisk alkoholism och syfilis”. Som följd av denna utveckling ändrades namnet till S:t Eriks sjuk- och vårdhem. Med åren överflyttades de intagna på försörjningsenheten till andra institutioner och sjukvården renodlades. År 1933 ändrades namnet till S:t Eriks sjukhus

År 1972 tillkom en ny behandlingsbyggnad. Utvecklingen gick dock sakta men säkert mot en nedläggning av S:Erik som ett akutsjukhus. År 1981 bestämdes att sjukhuset skulle läggas ned och enligt de dåvarande planerna skulle S:t Erik omvandlas till ett äldrevårdcentrum med resurser för bl.a långtidssjukvård. Så blev det emellertid inte. Den nya behandlingsbyggnaden blev S:t Eriks ögonsjukhus och de gamla byggnaderna revs med några få uindantag och området omvandlades till det nuvarande bostadsområdet.

Vapensköld

Vapensköld

Per-Anders Fogelström har i boken Ur det försvunna skrivit ett kapitel “Den gamla goda tiden” där välgörenhetsinrättningarna Dihlströms och Grubbens beskrivs. I minnesboken Från asyl till sjukhus 1860-1985, sammanställd av Lars Räf, finns en beskrivning av verksamheten vid sjukhuset.

Under 1800-talets första del adlades familjen Grubb till af Grubbens. Ätten dog ut 1903 och föreningen har antagit vapenskölden som sin logotyp.