Kalender/Bokning

OBS! Från och med 1 maj 2024 sker bokning av föreningslokalen via appen BokaTvätten.

Datum som är bokat i kalendern betyder att bokningen gäller från bokad dag kl 14.00 till nästkommande dag kl 14.00.
Kontrollera i kalendern att önskad hyrestid är ledig.
Kontakta bokningsansvarig, Fredrik, på email fredrik.taube  @ gmail .com
Lägenhetsnummer samt efternamn på medlemmen som bokat publiceras i kalendern.
Bifoga namn och önskad tid. Betala 200 kr med Swish.