Föreningsstämma

En gång om året hålls föreningsstämma. Föreningens bokslut presenteras och motioner från medlemmarna behandlas. Val av styrelse, revisorer och valberedning sker. Till föreningsstämman har alla 42 medlemmar närvaro-, förslags- och rösträtt. En röst per lägenhet. På stämman kan det bara fattas beslut i sådana frågor som anmälts i tid innan stämman.

I regel hålls ordinarie föreningsstämma i juni.

Hämta protokoll från senaste stämma:

Klicka här!