Mäklarinformation

Mäklarbild
Mäklarbild beställs från SBC Kundtjänst kundtjanst@sbc.se.

Mäklare som behöver information om försäljningsobjekt begär detta genom att e-posta till SBC, adress kundtjanst (at) sbc.se. När begäran har kommit in till SBC tar de fram en mäklarbild och e-postar den åter till mäklaren (inom 24 timmar på vardagar).

Sammanställning av mäklarbild
Här hittar du det mesta du behöver vid en överlåtelse av en lägenhet i vår bostadsrättsförening. Tänk på att de som jobbar med lägenhetsöverlåtelser i styrelsen sköter det på sin fritid.

Grundinformation från säljaren
1.    Säljare
2.    Adress och lägenhetsnummer
3.    Pris
I första hand är det säljarens ansvar att förse mäklaren med stadgar och årsredovisning. Alla medlemmar får ett exemplar av stadgarna vid inflyttning. Årsredovisning delas ut till alla medlemmar varje år vid årsstämman.

Tillhandahålls av bostadsrättsföreningen
Nedanstående information hämtas ur bostadsrättsföreningens lägenhetsregister som förvaltas av SBC. Uppgift om kontraktsdatum kan saknas på äldre kontrakt.
1.    Aktuella ägare och ägarandel
2.    Andelstal och yta enligt ekonomisk plan
3.    Aktuellt förmögenhetsvärde
4.    Årsavgift
5.    Kontraktsdatum
6.    Eventuella ekonomiska krav på säljaren
7.    Pantsättning

Ansökan om medlemskap i föreningen
Ansökan om medlemskap för köpare görs genom SBC ‘s onlinetjänst Mäklarservice. Styrelsen godkänner ansökan elektroniskt. Inga avtal skall alltså sändas till föreningen.

Typ av förening
Äkta bostadsrättsförening

Fastighetsbeteckning
Grubbens 4

Byggnadsår
1999

Ekonomisk plan
Registrerad 1997-09-18

Storlek
42 lägenheter, inga affärslokaler

Energideklaration
Energideklarationer för alla hus i föreningen finns under Energideklaration.

Förvaltning
Ekonomisk förvaltning och lägenhetsregister sköts av SBC. Teknisk förvaltning sköts av Åkerlunds.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift
SBC tar ut överlåtelse- och pantsättningsavgift, av köpare. Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet.  Den medlem till vilken en bostadsrätt övergått svarar normalt för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgiften 1% av basbeloppet. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Juridisk person
Juridisk person godkänns inte som medlem.

Vatten
Vatten ingår i årsavgiften.

Värme
Värme ingår i årsavgiften. Fjärrvärme installerades när fastigheterna byggdes.

El
Alla lägenheter har en individuell elmätare och förbrukningen betalas av medlemmen.

Kabel-TV och bredband
Läs mer här.

Förråd
Ett förråd i markplan/källare tillhör lägenheten.
Cykelförråd – Ett förråd finns för cyklar.

Parkering
Föreningen disponerar inga parkeringsplatser.

Tvättstuga
Gemensam tvättstuga med två vanliga tvättmaskiner och en torktumlare samt ett torkskåp.

Större reparationer och ombyggnader
Se aktuell årsredovisning

Avgift
Avgiften betalas per månad. Autogiro finns att beställa hos SBC.

Inre reparationsfond
Lägenheterna har inte någon inre reparationsfond.

Underhållsplan
Se aktuell underhållsplan.

Yttre reparationsfond
Se aktuell årsredovisning

Planer för avgiftshöjning
Se aktuell årsredovisning

Andrahandsuthyrning
Vi följer hyreslagen och tillåter inte andrahandsuthyrning utan goda skäl. Uthyrning kan beviljas, efter ansökan till styrelsen. Den medlem till vilken en bostadsrätt övergått svarar normalt för att överlåtelseavgiften betalas.

Överlåtelse av bostadsrätt
Föreningen godkänner endast fysiskt person som medlem; juridisk person godkänns inte. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka lagarna om sambors gemensamma hem skall tillämpas.

Ombyggnadsregler av lägenheter
Det är viktigt att bostadsrättsinnehavaren tar kontakt med föreningens styrelse innan arbetet beställs/sätter i gång och tar reda på vilka villkor och regler som gäller för bygglov, arbetstider, byggavfall, el-, värme- och vattenavstängning mm.

Hämta regler för förändring i lägenhet här

Årsredovisning
Aktuell årsredovisning.

 Historik
Brf af Grubbens bildades 1998 och består av 42 lägenheter i fem hus inom S:t Eriksområdet på Kungsholmen i Stockholm. Fyra av husen har varit ekonomibyggnader åt det i övrigt rivna S:t Eriks sjukhus och byggdes i slutet av 1800-talet. Husen totalrenoverades 1999. Ett hus är nybyggt 1999. S:t Eriksområdet är formgivet av stadsarkitekten Alexander Wolodarski.

Arkitekter och formgivare för föreningens hus ärThomas Sandell, R.O.O.M. och Lars Bastmark, Södergruppen Arkitektkontor. SKANSKA var byggentreprenör.
De fem husen är numrerade 16-20 och ligger mellan Grubbensringen och Klara sjö.