Beredskapsplan

Denna Beredskapsplan ger en guidning när en akut situation inträffar inom områdena:

–    Brand
–    Vattenskada
–    Värmeanläggning
–    Inbrott / Skadegörelse
–    Ohyra / Skadedjur
–    Vinterbesvär
–    Husen
–    Tvättstuga

Bekanta dig med tillvägagångssätten i de olika situationerna för att spara tid om ett nödläge uppstår.

Beredskapsplan Brf af Grubbens