Föreningslokal

Vår föreningslokal ligger i källarplanet i fastigheten nr 17 med adress Grubbensringen 30B.

Vi medlemmar kan boka den för fester eller andra aktiviteter. Om du vill använda den för något där alla medlemmar kan delta är det kostnadsfritt.

Lokalen får inte användas för kommersiella ändamål och allmänheten får ej bjudas in.
Enligt brandmyndigheterna får högst 30 personer vistas samtidigt i lokalen.

Bokning sker via appen BokaTvätten. När du bokat föreningslokalen mejlar du Fredrik Taube för överlämning av nycklar. Uppge ditt namn och bokat datum.
Avgift: 200 kr/tillfälle (Betalas med Swish till 1231500636)

Din bokning gäller från 14.00 till 14.00 påföljande dag. Tillställningar får pågå i lokalen till senast kl. 22.00 på vardagar och kl. 24.00 på fredagar och lördagar. Tänk på de boende i huset och se därför till att dina gäster håller sig i lokalen och inte i andra delar av huset. Tänk även på att inte spela för hög musik.

Nyckel ska återlämnas till nyckelutlämnaren eller till nyckelutlämnarens postfack senast när hyrestiden är slut. Bortslarvad nyckel debiteras medlemmen.

Lokalen får endast användas för slutna sällskap. Du som medlem får bjuda in vänner, kollegor, grupper eller personer som du vill träffa och där vår föreningslokal skulle vara lämplig.

Lokalen får inte användas för kommersiella ändamål. Det är inte tillåtet att hyra lokalen för verksamhet där man tar inträde, bedriver försäljning eller på något sätt gör affärer. Man får heller inte bjuda in allmänhet eller sprida inbjudningar till helt okända personer till verksamhet i lokalen.

Ansvar

Du som medlem är ytterst ansvarig och måste närvara vid tillställningen.

Som medlem i föreningen ansvarar du för att föreningslokalen är städad och i gott skick när nästa hyresgäst kommer. Detta gäller även om du arrangerar föreningsmöten.

Om något går sönder eller om du uppmärksammar fel i lokalen, meddela det omgående till nyckelutlämnaren.

Rökning och husdjur är inte tillåtet i lokalen. Ta hand om ev. fimpar utanför lokalen.
På toaletten får inget annat än toalettpapper spolas ned.

Städning och sopor

Städning skall göras innan nyckel återlämnas.
•  Om städning ej utförts eller är undermålig åläggs medlemmen en städavgift.
•  Städutrustning finns i städskåpet.
•  Kolla innan dammsugning om dammsugarpåsen är full och byt i så fall ut den.
•  Möbler ställs tillrätta snyggt samt ren disk plockas in i skåpen. Tänk på att tömma kylskåpet.

Tack för att du lämnar lokalen så fint som du själv vill att den ska vara!
Vi är tacksamma om du inte lämnar överblivna matvaror eller annat material.

Styrelsen Brf af Grubbens