Försäkring/Bostadsrättstillägg

Folksams Bostadsrättsförsäkring tecknas av din bostadsrättsföreningen som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen gäller for samtliga bostadsrätter. Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersatts genom föreningens fastighetsförsäkring.

Kollektiv bostadsrättsförsäkring – Folksam – ladda ned filen här!

VID FRÅGOR OM FÖRSÄKRINGEN:
Söderberg & Partners, Insurance Consulting AB
Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm
Telefon: 08-700 51 70
E-post: bostadsratterna@soderbergpartners.se

VID PROBLEM MED SKADEDJUR:
Anticimex
Telefon: 075-245 10 00
E-post: kundservice@anticimex.se
www.anticimex.se

VID BEHOV AV ORSAKS-/ FUKTBESIKTNING:
Vid en vattenskada behövs ofta en orsaks-/fuktbesiktning.
För det har Bostadsrätternas fastighetsförsäkring
ett samarbete med Anticimex. Se nedan för beställning.
Anticimex
Telefon: 075-245 16 17
www.anticimex.com/sv-se/formular/bostadsratterna/

FÖRSÄKRINGSGIVARE:
Folksam
Bohusgatan 14
160 60 Stockholm
SKADEANMÄLAN, VID
SKADOR PÅ FASTIGHETEN:
Telefon: 08-772 68 70
E-post: foretagbyggskada@folksam.se
VID ÖVRIGA SKADOR:
Telefon: 08-772 80 20
E-post: foretagsskada@folksam.se

Trapphus information – Folksam  – ladda ned filen här!