Valberedning

I föreningen finns en valberedning om två personer som väljs på föreningsstämman. Valberedningens uppgift är att ta fram kandidater som är intresserade av styrelsearbete.

Valberedningen består av

Sofi Dinér (sammankallande)
Erika Taube

Är du intresserad av styrelsearbete?  Tveka inte att kontakta valberedningen när som helst under året!