Överlåtelse/Pantsättning

Samtliga panthandlingar skickas omgående till SBC, utan underskrift av föreningen. (SBC har fullmakt att skriva under panthandlingen.) Panthandlingarna skickar ni till:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall