Grannsamverkan

Vi i bostadsrättsföreningen har tagit initiativ till att ansluta oss till Grannsamverkan som är ett samarbete mellan de boende och polisen. Grannsamverkan gör bevisligen stor skillnad med en markant minskning av inbrott och skadegörelse.

1. Grannsamverkan har som målsättning att minska brottsligheten och öka tryggheten i området

 • inbrott förkommer i vår förening
 • övernattningar sker i trapphus
 • skadegörelse inträffar t. ex av portlås och genom klotter
 • cyklar stjäls

2. Ökad uppmärksamhet gör området mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom att vi

 • hjälps åt att rapportera främmande eller misstänkt verksamhet
 • meddelar grannar om man är bortrest längre tider
 • inte släpper in okända personer i trapphus
 • kontaktar polisen om något verkar misstänkt där situation är sådan att man inte ska eller vill agera enskilt

3. Ökad kunskap innebär att säkra sin egen bostad med till exempel

 • förstärkning av lås, säkerhetskedja och kåpa för låsvred
 • inbrottslarm
 • förvaring och märkning av värdesaker på ett betryggande sätt
 • inventarielista med bilder
 • informativa hemsidor såsom www.samverkanmotbrott.se ger tips och råd

4. Samverkan med polisen sker genom att

 • larma polisen på 112 vid pågående angrepp
 • polisanmälan som inte är akut görs via www.polisen.se eller per telefon 114 14
 • s.k. ”blåljuskod” är anmäld så att polis och räddningstjänst har tillträde till våra trapphus 7/24
 • polisen gör utskick av information och håller informationsträffar 4 gånger / år

5. Start av Grannsamverkan
föreningens deltagande är anmäld till polisen och skyltar och dekaler har satts upp på entrédörrar. Vid frågor kontakta Håkan Persson Grubbenstorget 6 eller Holger Staffansson Grubbenstorget 5

6. Maria Björk har skapat en Facebookgrupp Brf af Grubbens för oss att dela all slags information och kan även användas för sådant som berör grannsamverkan.