Barnvagnsrum

Det finns ett barnvagnsrum på Grubbensringen 32A.

Om inte detta används måste du förvara barnvagnen i lägenheten eller på balkongen. Den skall inte stå i trapphuset, då den kan försvåra utrymning vid brand eller annan fara.