Arbetsgrupper

Styrelsen har internt beslutat dela upp arbetsuppgifterna i olika arbetsgrupper. Dessa träffas mellan styrelsemötena och förbereder olika ärenden och ansvarar för olika aktiviteter och åtgärder som behöver genomföras enstaka gånger eller löpande som faller inom förvaltningen av föreningen. Det kan vara kontakter med leverantörer eller entreprenörer eller medlemmar i olika ärenden.

Arbetsgrupperna arbetar utan ersättning för att allt ska flyta på och för att vi skall ha en trivsam förening.

Vill du vara med och bidra till att vi får en trevlig och bra förening? Kontakta ansvarig för respektive arbetsgrupp.

Arbetsgrupper

Mark och Bygg
Anvarig inom styrelsen: Edvard Thermaenius

Green Team
Sofi Dinér och Anna Wintermist

Juridik och avtal
Staffan Windrup