Förvaltning

Föreningen har för närvarande avtal med SBC angående ekonomisk och teknisk förvaltning.

Felanmälan

Kundtjänst
E-Post: kundtjanst@sbc.se
Tel: 0771-722 722
Vardagar mellan kl 07:00-21:00

Jourtjänst

Jourmontör: 08-6577722
Akutsituationer efter kl 16.00 samt helger.

Avgifts- och hyresfrågor

Kundtjänst SBC
Vardagar 07.00-21.00
Tel: 071-722722

Teknisk förvaltning

Namn: Torbjörn Hemmingsson
E-Post: torbjorn.hemmingsson@sbc.se
Tel.: 08-7757232

Du kan även läsa mer på SBCs hemsida sbc.se