Motioner inför årsstämman

Motioner inför årsstämman 2015 ska vara inlämnade senast den 1a maj 2015 för att hinna behandlas av styrelsen. Motionerna skickas till styrelsen via epostadressen styrelsen( snabel a)afgrubbens.se eller lämnas i föreningens postfack i entrén till Grubbenstorget 5.

Särskild kallelse kommer att skickas ut inför årsmötet i juni 2014.