Andrahandsuthyrning

Vår förening består av 42 bostadsrätter i vilka våra medlemmar och närstående har rätt att bo. Tanken med en bostadsrättsförening är att de som köpt en bostadsrätt också bor i lägenheten. Föreningens medlemmar har att fullgöra sina skyldigheter gentemot föreningen, främst genom att betala sin månadsavgift, men också genom att delta i skötsel och förvaltning av de gemensamma tillgångarna.

Den som köpt en bostadsrätt förutsätts alltså bo i sin lägenhet. Under vissa omständigheter kan emellertid medlem beviljas rätten att upplåta lägenheten i andra hand. En sådan upplåtelse förutsätter att det finns godtagbara skäl och upplåtelsen gäller alltid under en begränsad tid samt förutsätter styrelsens godkännande för att vara giltig.

För att ansöka om andra handsuthyrning, ladda ned filen nedan. Skicka blanketten till emailadressen längst ned på sidan eller lägg i postlådan på Grubbenstorget 5.

Ladda ned blankett för andrahandsuthyrning här (ny från 2021-01)