Föreningen

Fakta om Brf af Grubbens

 • Organisationsnummer: 769602-4806
 • Faktura adress: SBC, Box 5, 851 02 Sundsvall (kundnummer 4795 skrivs ej på kuveret)
 • Fastigheter : Grubbenstorget 2, 4, 5,  8, 10,12,14,16, Grubbensringen 30, Grubbensringen 32.
 • Antal lägenheter: 42
 • Föreningslokal: 1
 • Yta bostäder 4.658 kvm
 • Taxeringsvärde 122.000.000, varav byggnad 68.000.000, avser 2014.
 • Föreningen anlitar Sveriges Bostadsrätts Service, SBC, som ekonomisk  förvaltare.

Hämta föreningens

Gemensamma utrymmen

 • Föreningslokal, hus 17, Grubbensringen 30B.
 • Tvättstuga, Grubbenstorget, Ateljéns västra fasad.
 • Soprum, Grubbenstorget, källaren Ateljéns norra fasad.
 • Cykelrum, Grubbenringen 32B, Grubbensringen 30A samt Stallets förråd.
 • Barnvagnsrum, Grubbensringen 32A.

Fakturaadress

SBC
Box 5
851 02 Sundsvall
(Kundnummer 4795 skrivs INTE på kuveret)

Panthadlingar

Panthandlingar skickas till nedanstående adress utan föreningens påskrift.
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall